Wie zijn wij?
Wat is ouderparticipatie?
Aanbod
Neem een kijkje
Geschiedenis
Contact
Links


Onder toezicht van:

Wie zijn we?


ĎDe Kleine Bergí v.z.w. is een peuterspeelgroep met ouderparticipatie. De dagopvang van de peuters (18 maand tot kleuterschoolleeftijd) wordt volledig vrijwillig door de deelnemende ouders gerund. Dat wil zeggen dat de betrokken ouders samen verantwoordelijk zijn voor de hele organisatie, het beheer en de dagelijkse werking van de opvang in samenspraak met de professionele opvoeders. De Kleine Berg opent ís morgens om 8 uur de deuren en sluit ís avonds om 18.00 uur. De Kleine Berg is open voor alle gezinnen ongeacht hun cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging, op voorwaarde dat zij bereid zijn te participeren. In onze opvang worden de rechten van het kind, zoals bepaald in het Internationaal Verdrag, uitdrukkelijk erkend en zonder meer geŽerbiedigd.

De Kleine Berg wil:
  • een speel en ontmoetingsruimte zijn voor kinderen en hun ouders.
  • kinderen (peuters) de ruimte en tijd geven om hun identiteit op te bouwen.
  • kinderen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.
  • individueel gericht werken en het groepsgebeuren stimuleren.
  • De werking opbouwen vanuit en met ouders.